Elaia


Zeytinlik anlamına gelen Elaia, günümüzde aynı isimle Kazıkbağları, Zeytindağ mevkiinde. İzmir-Bergama yolunun yaklaşık iki kilometre kuzeybatı yönünde Çandarlı Körfezi’ ne doğru keramik kalıntılar eşliğinde yürüyoruz. Su seviyesinin az olduğu bir dönemde Bakırçay’ ın getirdiği alüvyonlar arasında kaybolmuş, en belirgin kalıntısı olan liman mendireğine, ekili tarlalardan denize doğru dönerek ulaşıyoruz. Strabon’ un Antik Anadolu Coğrafyası notlarında bahsettiği üzere Menestheus tarafından beraberindeki Atinalılar tarafından kurulmuş liman kenti. Gerçi arkeolojik buluntulara göre yazılı kaynaklarda belirtilen tarihlerden öncesinde de yerleşim gördüğü anlaşılıyor. Elaia, Aiolis birliğinden önce kurulduğu için dönemin tarihçilerine göre on iki kent arasında yer almıyor. Klasik dönemde önemsiz bir yerleşimken Bergama Krallığı ile donanma ve ticaret limanı olarak en parlak dönemini yaşıyor. Erken Bizans Dönemi’ ne kadar varlığını sürdüren Elaia, Bergama Krallığı’nın çöküşüyle beraber önemini tekrar yitirmiştir. 

Yorum ekle