Aksertepe

Pazartesi, Ağustos 14, 2023

Bayraklı yamaçlarında Felswarte ile gezmeye başladığım İzmir çevresindeki eski savunma ve gözetleme yapıları güzergahına Bornova’nın Laka Köyü sınırları içerisinde yer alan Aksertepe ya da Asartepe olarak bilinen tepe üzerindeki tahkimat ile devam ediyorum. 

Laka’nın neredeyse tam merkezinde bulunan tahkimat, Yamanlar Dağı’nın güneyinde bulunan diğer savunma ve gözetleme noktalarının aksine doğudan Belkahve geçidinden Smyrna’ya ulaşan yolu gözetleyen bir konumda. Yamanlar Dağı’nın kuzey ve kuzeydoğusundan gelen patikaları da Büyükkale ve Çobanpınarı ile birlikte gözetleyebiliyor.

Aksertepe üzerinde gerçekleşen yüzey çalışmalarından edinilen bilgilere göre tepenin zirvesi, güneye doğru alçalan yamaca uygun biçimde inşa edilmiş 20×20 metre ölçülerinde ve bir metre kalınlığında bir sur duvarı ile çevrilmiş. Ayrıca, yüzeyde görülen seramikler arasında milattan önce 4. yüzyıla tarihlenmiş siyah firnisli bir kap parçası ile amfora parçaları bulunduğu belirtilmiş. 

Laka, kimilerine göre Bayraklı’ya ismini veren Bayrak Dede’nin mezarının bulunduğu küçük tepe ile Laka Deresi’nin aktığı vadi arasında, Anadolu’ya göç eden Türklerin ilk yerleşim alanlarından biri. Şimdilerde etrafındaki taş ocakları sebebiyle küçük bir sanayi sitesini andırsa da, köyün asıl geçim kaynağı hayvancılık. Vadinin kuzeyine doğru, iç taraflara gidildikçe artan hayvan damlarından fark edebilirsiniz. 

Kaynak: Arkaik ve Klâsik Dönem’de Smyrna’nın Dış Savunması Üzerine Gözlemler – Ersin Doğer, İsmail Gezgin – 1998

1 Yorum on “Aksertepe”

Yorum Ekle